Hoe besteden we de ingezamelde gelden?

energy4kids besteding van geldenStichting Energy4Kids doneert geld aan veelbelovende wetenschappelijk onderzoeken, welke uiteindelijk moeten leiden tot een behandeling en medicatie voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Bij de feitelijke besteding van ingezamelde gelden betrachten wij uiterste zorgvuldigheid, met name omdat de financiële middelen binnen Energy4Kids bijeen worden gebracht door particulieren en zakelijk donateurs (door derden).

Beoordeling onderzoeken

Om te beoordelen of een wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt voor een financiële bijdrage is veel medische expertise nodig en (inter)nationaal inzicht in het landschap van onderzoekcentra naar energiestofwisselingsziekten en/of aanpalende wetenschappelijk onderzoeken. Daarbij is onafhankelijkheid een sleutelwoord. Omdat Energy4Kids zich voornamelijk richt op fondsenwerving en georganiseerd is door uitsluitend vrijwilligers, biedt de stichting niet de benodigde kennis en infrastructuur om te komen tot een juiste beoordeling van deze wetenschappelijk onderzoeken.

Medische Advies Raad

Stichting Energy4Kids maakt daarom gebruik van de expertise van andere instellingen/stichtingen die wel beschikken over een onafhankelijke en deskundige Medisch Advies Raad c.q. beoordelingscommissie. Alleen indien Energy4Kids een schriftelijke bevestiging ontvangt van een door een Medisch Advies orgaan goedgekeurde aanvraag, welke beoordeeld is volgens een vaste en strikte procedure, zal Stichting Energy4Kids overgaan tot het doneren van geld. Hiermee willen wij borgen dat de door Energy4Kids gedoneerde gelden goed besteed worden en een wezenlijke bijdrage leveren aan onderzoeken naar energiestofwisselingsziekten en de behandeling van patiënten.

Steun ons in de strijd tegen energiestofwisselingsziekten op NL21RABO0361149107