Stichting Energy4Kids is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De voordelen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn o.a.:

  1. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  2. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  3. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Het ANBI RSIN nummer van Stichting Energy4Kids is 850800894

Voor verdere informatie over ANBI verwijzen wij u naar www.anbi.nl.

Steun ons in de strijd tegen energiestofwisselingsziekten op NL21RABO0361149107